โครงการทางพิเศษศรีรัช
 
ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)
 
เป็น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐบาลและเอกชนซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลเป็นโครงการในลักษณะ Build Transfer and Operate ( BTO )คือบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช กรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษศรีรัชจะตกเป็นของการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย โดยบริษัทมีสิทธิในการเข้าบริหารทางพิเศษศรีรัช และมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัชตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ซึ่งมีอายุโครงการ 30 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2533 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 และส่วนต่อขยายโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 และส่วนดี ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2540 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2570และสามารถเจรจาต่ออายุได้อีกครั้งละ 10 ปี จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงที่ต้องเจรจากับ กทพ. ต่อไป

ลักษณะ ของทางพิเศษศรีรัช เป็นการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 38.5 กิโลเมตร เชื่อมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะกับพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพฯ ที่บริเวณถนน
พระราม 9 ตัดใหม่ และเชื่อมต่อไปยังทิศใต้ของกรุงเทพฯ ที่บางโคล่ โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น 2 โครงข่าย ดังนี้

      1.โครงข่ายในเมือง  แบ่งเป็น

  • พื้นที่ส่วนเอ เป็นเส้นทางระหว่างถนนรัชดาภิเษกบริเวณถนนประชาชื่น ถึง ถนนพระราม 9 มีความยาวประมาณ 12.4 กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 เส้นทางเริ่มต้นจากถนนรัชดาภิเษกลงมาทางใต้ ตัดผ่านเส้นทางรถไฟสายเหนือย่านคลังสินค้าพหลโยธินขนานกับถนนพระราม 6 ตัดผ่านถนนประดิพัทธ์ ถนนราชวิถี และ มาเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนบีที่บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท  แนวสายทางตะวันออกเชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณต่างระดับมักกะสัน ตัดผ่านถนนรัชดาภิเษกสิ้นสุดที่ถนนพระราม9
  • พื้นที่ส่วนบี เป็นเส้นทางระหว่างโรงกรองน้ำสามเสนถึงบางโคล่ ต่อจากพื้นที่ส่วน เอ บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท ลงไปทางใต้เชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนบี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2539 ก่อให้เกิดพื้นที่วงแหวนใจกลางเมือง ช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรบริเวณสาทร สีลม สุรวงศ์ และหัวลำโพง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองได้เป็นอย่างดี
      2. โครงข่ายนอกเมือง แบ่งเป็น
  • พื้นที่ส่วนซี เป็นเส้นทางนอกเขตเมืองต่อจากพื้นที่ส่วนเอ ที่ถนนรัชดาภิเษกบริเวณถนนประชาชื่นขึ้นไปทางเหนือจนถึง ถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยต่อเชื่อมกับทางพิเศษอุดรรัถยา เปิดให้บริการพร้อมพื้นที่ ส่วนเอ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 พื้นที่ส่วนนี้จะช่วยระบายรถจากในเมืองและนอกเมืองได้อย่างรวดเร็ว
  • พื้นที่ส่วนดี เป็นเส้นทางจากถนนพระราม 9 ถึงถนนศรีนครินทร์ มีแนวเส้นทางต่อจากพื้นที่ส่วนเอ บริเวณถนนพระราม 9 ไปทางตะวันออกตัดผ่านถนนรามคำแหงสิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์ ระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตร โดยเปิดให้บริการส่วนแรกจากถนนพระราม 9 ถึงถนนรามคำแหง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2541 ระยะที่ 2 จากถนนรามคำแหง ถึงถนนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 ทางพิเศษส่วนนี้ได้เชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ที่บริเวณสะพานลอยข้ามแยกศรีนครินทร์ ทำให้สามารถเดินทางไปทางภาคตะวันออกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์) ที่บริเวณถนนพระราม 9 ทำให้สามารถเดินทางไปถนนรามอินทรา ถนนพัฒนาการ ถนนสุขุมวิทได้สะดวกยิ่งขึ้น
ทางพิเศษศรีรัช
 
(ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)
ลักษณะพื้นที่
 

ระยะทาง
(กม.)

 
 
วันที่เปิดบริการ
 
 
รายได้
 
 
การแบ่งรายได้
บริษัท : กทพ.

 
พื้นที่ส่วนเอ 
(พระราม9 - รัชดาภิเษก)
ในเขตเมือง
 
12.4
 
2 กันยายน 2536
 
บริษัท และ กทพ.
- 9 ปีแรก 60 : 40
- ระยะเวลาระหว่าง
9 ปีแรก
  และ 9 ปีสุดท้าย
50 : 50
- 9 ปีสุดท้าย 40 : 60
พื้นที่ส่วนบี 
(โรงกรองน้ำสามเสน -
บางโคล่)
ในเขตเมือง

 
9.4

 
6 ตุลาคม 2539

 
บริษัท และ กทพ.
 
พื้นที่ส่วนซี 
(รัชดาภิเษก - แจ้งวัฒนะ)
นอกเขตเมือง 8.0 2 กันยายน 2536 บริษัท 100 : 0
พื้นที่ส่วนดี 
(พระราม 9 - ศรีนครินทร์)
นอกเขตเมือง 8.7 ระยะที่หนึ่ง 2 ธันวาคม 2541
ระยะที่สอง 1 มีนาคม 2543
บริษัท 100 : 0
รวม
 
38.5
 
     

สมัครรับข่าวสาร