ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM นำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสถานีสนามไชย 

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บีอีเอ็ม) นำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสถานีสนามไชย ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีความงดงาม จำลองมาจากท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ ออกแบบโดย รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้
 

สมัครรับข่าวสาร