ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM (บีอีเอ็ม) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 60

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บีอีเอ็ม) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีรายได้รวม 3,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 711 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.2 จาก 2 ธุรกิจหลัก โดยรายได้ธุรกิจทางพิเศษเพิ่มขึ้น 176 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 จากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (SOE) ซึ่งเปิดให้บริการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 รายได้ธุรกิจระบบรางเพิ่มขึ้น 512 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.3 จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเปิดให้บริการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 และการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน

ด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นตามการเปิดให้บริการโครงการใหม่ ส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ เพื่อการก่อสร้างโครงการ SOE ซึ่งถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนภายหลังจากการเปิดให้บริการ ทำให้ในไตรมาสนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 702 ล้านบาท เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สมัครรับข่าวสาร