ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เชิญชวนผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560 ตลอดระยะเวลาให้บริการ เพียงแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ทั้ง 2 สาย สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า และขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในวันที่ 10 - 15 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน 9 สถานี และสายสีม่วง ทั้ง 16 สถานี สามารถสอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการข้อมูล 0-2624-5200 เฟสบุ๊คwww.facebook.com/BEM.MRT ทวิตเตอร์ www.twitter.com/bem_mrt และเว็บไซต์ www.bemplc.co.th เดินทางรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยด้วยรถไฟฟ้า MRT เพียงแค่มี Bangkok MRT Application

สมัครรับข่าวสาร