ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM (บีอีเอ็ม) เผยผลประกอบการปี 59 พร้อมจ่ายเงินปันผล

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บีอีเอ็ม) เปิดเผยผลประกอบการปี 2559 มีกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 925 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,366 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจทางพิเศษเพิ่มขึ้น จำนวน 486 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 จากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในทุกสายทาง รวมถึงการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และรายได้ธุรกิจระบบรางเพิ่มขึ้น จำนวน 856 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.1 จากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปีก่อน จำนวน 488 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.2 เนื่องจากการปรับลดต้นทุนทางการเงิน

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี  2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารี่ 1-2  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สมัครรับข่าวสาร