นักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

บริษัท

โทร
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
            02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
            02-696-0000
          บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด                       02-672-5999
          บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                       02-205-7000
          บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด                       02-680-2222
          บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                       02-658-8888
          บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)                       02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
            02-648-1111
          บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด                       02-614-6000
          บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด                       02-684-2600
          บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)                       02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
            02-257-4600 
          บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด                       02-841-9000     
          บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด                       02-657-7000          
          บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด                       02-343-9500          
          บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                       02-633-6999
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
            02-949-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
            02-217-9595
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
   02-638-5000, 02-287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
   02-231-3777, 02-618-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
            02-658-9500
          บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                       02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
            02-693-2000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
            02-658-6300
          บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)          02-660-6688      
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
            02-680-4200
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
            02-694-7999
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
            02-651-5700
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด
            02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
            02-352-5100
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
            02-862-9999
          บริษัทหลักทรัพย์.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด    02-022-1400
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
            02-680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
  02-285-1666, 02-285-1888 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
            02-659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
            02-105-3416
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
            02-829-6999
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
            02-684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
            02-658-5800
 
 

สมัครรับข่าวสาร