การเติมเงินและการออกใบกำกับภาษี
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรเติมเงิน (Smart Card) หรือแจ้งหมายเลข Serial Number (S/N) ด้านหลังบัตร แก่เจ้าหน้าที่ได้ที่
  1. กรณีเติมเงินผ่านตู้เก็บค่าผ่านทาง จะได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อ ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสารดังกล่าวติดต่อขอออกใบกำกับเต็มรูปแบบ ได้ที่อาคารด่านทุกแห่งในสายทางพิเศษที่ท่านเติมเงิน เช่น เติมเงินที่ด่านดินแดง (ทางพิเศษขั้นที่ 1 ) สามารถขอออกใบกำกับฯ ได้ที่ด่านในสายทางพิเศษขั้นที่ 1 ทุกแห่ง เป็นต้น (สอบถามเพิ่มเติม โทร.1543 หรือ 0 2620 6500)
  2. กรณีเติมเงินผ่านช่องทาง ATM และระบบ online Banking จะได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสารดังกล่าวมาขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ที่ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน บางเขนและศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.อโศก-ดินแดง ภายหลังจากวันเติมเงิน 2 วันทำการ
  3. การเติมเงินผ่านเจ้าหน้าที่ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน บางเขน และศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.อโศก-ดินแดง เจ้าหน้าที่จะออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ทุกครั้ง

สมัครรับข่าวสาร