การตรวจสอบยอดเงิน
ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียน [ขั้นตอนการลงทะเบียน] และตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ Easy Pass พร้อมวงเงินคงเหลือได้ ที่นี่
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการทุกครั้ง ผู้ใช้ทางควรรักษาวงเงินในบัตรขั้นต่ำไว้ที่ 200 บาท และควรเติมเงินก่อนการใช้ครั้งถัดไปเพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการ
ค่าใช้จ่าย 240 บาทต่อปี เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่งใบแสดงรายการผ่านทางไปรษณีย์ให้ท่านประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบัตร Easy Pass อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของบัตร Easy Pass ในลักษณะเดียวกันผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaieasypass.com โดยไม่มีจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครรับข่าวสาร